AKTUELLA UTBILDNINGAR

Allt fler organisationer och företag arbetar med att involvera medarbetare, kunder och brukare för att lösa komplexa frågor.

 

Deltagardemokratisk processledning hjälper dig i allt från enstaka möten, workshops och dialoger till långsiktiga utvecklings- och samverkansarbeten.

 

Bee Collective har många års erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete och brinner för deltagarstyrd och medskapande process­ledning.

 

 

TOOLBOX

 

Toolbox ger dig praktiska verktyg

och fördjupade kunskaper i process-förståelse och medskapande processledning. LÄS MER »

STRATEGISK VISUALISERING

 

Lär dig en dokumentationsform

som skapar tydlig kommunikation, ömsesidig förståelse och strategisk överblick. LÄS MER »

Utbildningar och förändringsprocesser.

 

© 2015 Bee Collective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Producerat av PWR

Vill ni ha utbildning till flera medarbetare i er organisation? Vi gör specialanpassade utbildningar efter era behov. Kontakta oss så pratar vi vidare: info@beecollective.se